Knihovny a dokumentační fondy  Knihovny a dokumentační fondy

Webový katalog Tritius je moderní katalogové rozhraní, které umožňuje vyhledávat informace o knihách, časopisech a dalších dokumentech v celém knihovním a dokumentačním fondu všech pracovišť Národního památkového ústavu.  Ve fondu jsou uloženy odborné publikace, fotografie, zprávy, mapy, plány a další dokumenty z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, konzervace a restaurování památek.

vstup do online katalogu Tritius

Podrobné informace o knihovně a službách je možné nalézt na stránkách NPÚ.

 

 

Historické knihovní fondy

V rámci projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vznikl webový portál fondů zámeckých knihoven s důrazem na tisky 16. století, včetně unikátních tisků, existujících pouze ve fondech zámeckých knihoven.

vstup do portálu

Podrobnější informace o historických knihovních fondech naleznete zde